ชื่อ - นามสกุล :นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.นภ 1
หน้าที่หลัก :รองบริหารเขตพื้นที่
ที่อยู่ :สพป.นภ 1
Telephone :042360660
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรในกลุ่ม
หน้าที่ในกลุ่ม : รองบริหารเขตพื้นที่